Normaal. Doen.

Dennis Wiersma


Nederland toekomstproof maken

Terug naar de homepage

Over Dennis

Sinds 2006 ben ik lid van de VVD en sinds 2017 zit in de Tweede Kamer. Omdat het niet gaat om waar je vandaan komt, maar om waar je naartoe wil. Omdat het niet gaat om je geloof, maar om je gedrag. En omdat het niet gaat om jouw beperking, maar om je potentie. Voor mij is de VVD de partij die je helpt om te bereiken waar je van droomt. Door ruimte te creëren, zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te pakken. Maar ook de partij die staat voor een overheid die je bij tegenslag helpt om weer de wind in de rug te vinden. En je niet in de steek laat. Ik voel me vereerd dat ik voor deze partij in de Tweede Kamer mag zitten.

Met mijn ervaring in vakbonden (vice-voorzitter van de LSVb en voorzitter FNV Jong), als jong raadslid van de SER en in de pensioensector bij PGGM zag ik discussies vastlopen. Juist in deze tijd van grote veranderingen, is meegaan met de tijd nodig. Of het nu gaat om hoe we werken, hoe we leren of om hoe we oud worden. Toekomst-proof betekent ervoor zorgen dat ook mijn kinderen het straks weer beter krijgen dan hun ouders.

Wat deed ik zoal eerder?
Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) / 2009-2010
Eenmaal op de universiteit vond ik al snel dat het beter kon. Onderwijs is allesbepalend. Dat moet dus top zijn. Van de basisschool tot het mbo tot het hoger onderwijs. Ik werd actief in de medezeggenschap en het bestuur van de Landelijke Studenten Vakbond.

FNV Jong / 2011-2013
Maar dan: werk vinden. De economische crisis sloeg hard in. Werk vinden na je opleiding was moeilijk. Het inkomen liep terug en er werd al gesproken over een volgende verloren generatie. Ik besloot mijn generatie een stem te geven daar waar die het hardst nodig was: op de arbeidsmarkt en bij de vakbond. Ik werd voorzitter van FNV Jong en lid van de Sociaal Economische Raad (SER). Mijn directe motivatie was de discussie over langer doorwerken (’65=’65), waarvan ik vond (en vind!) dat je dan onnodig de rekening doorschuift naar de toekomst.

PGGM, Aanpak Jeugdwerkloosheid, Start Foundation / 2013-2017
Na twee jaar liep mijn termijn bij FNV af en wilde ik twee grote thema’s niet loslaten. Pensioen en jeugdwerkloosheid. Ik ging aan de slag voor de Aanpak Jeugdwerkloosheid en pensioenuitvoerder PGGM, waar ik verantwoordelijk werd voor de Maatschappelijke Agenda, op de afdeling Duurzaamheid. Toen ik stopte bij de Aanpak Jeugdwerkloosheid ben ik aan de slag gegaan bij de maatschappelijke investeerder Start Foundation, om bij te dragen aan kansen voor mensen die soms wat extra aandacht nodig hebben op de arbeidsmarkt.

Terug naar de homepage